Eventy | Novinky

október 2023

Koncom septembra sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Open Banking Platform. Táto platforma, ktorej je Slovenská FinTech asociácia spoluzakladateľom, bola zriadená s cieľom poskytnúť priestor na diskusiu bankového sektora s predstaviteľmi tretích strán v rámci problematiky otvoreného bankovníctva. Prerokované okruhy otázok nájdete v priložených dokumentoch: „SBA_prezentacia_NBS_PSD2_API.pdf“ a „OBP_PSD3_20230926_final.pdf“.

Vaše prípadné pripomienky, alebo návrhy prosíme zasielať na sekretariát asociácie: sekretariat@slovakfintech.sk.

máj 2023

FinTech konferencia FinTech Roadmap 2023

04.mája 2023 sa v priestoroch DIVADLO X10 v Prahe uskutočnila v poradí už druhá spoločná česko – slovenská FinTech konferencia FinTech Roadmap 2023. Prepájanie slovenského a českého FinTech prostredia sa ukázalo opäť ako správne, o čom svedčia diskusie zástupcov Slovenskej Národnej Banky a České Národní Banky, slovenských a českých FinTech-ov, ako aj účasť skoro 200 záujemcov z Čiech a Slovenska.

Ďalšie informácie o konferencii nájdete na stránke: www.fintechroadmap.czZáznam konferencie je dostupný aj prostredníctvom odkazu: Záznam konferencie FinTech Roadmap 2023

marec 2023

FinTech Mixer Slovakia

Rozbiehame pravidelné stretnutia členov a priaznivcov Slovenskej FinTech asociácie a Slovak FinTech Hubu a priaznivcov FinTechu každé dva mesiace v Bratislave. Prvé stretnutie bude 23.marca. Ďalšie informácie upresníme. Vaše prípadné pripomienky, alebo návrhy prosíme zasielať na sekretariát asociácie: sekretariat@slovakfintech.sk.


Event sa prekladá, ohľadom dátumu konania Vás budeme v dohľadnej dobe informovať.

3. marec 2023

EDFA (https://europeandigitalfinance.eu/), ktorej Slovenská FinTech asociácia je zakladajúcim členom, spoluorganizovala v Európskom parlamente odbornú diskusia, ktorá sa zamerala na akty úrovne 2 a 3, ktoré sa majú vypracovať po prijatí MiCA. Účastníci analyzovali delegované akty, RTS a vykonávacie technické normy a nástroje na posilnenie harmonizácie medzi členskými štátmi, ako je napríklad novozriadený stály výbor pre digitálne financie alebo vzájomné hodnotenie vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž.

Hybridné podujatie moderoval Ondřej Kovařík (poslanec, výbor ECON), s Rokom Žvelcom, právnym oddelením (GR FISMA), Clémentom Luzeauom, politikom (ESMA), Marianne Jarlaud, senior politik (Autorité des marchés finance) a Klasom Malménom, koordinátor pre inovačné centrum (Finansinspektionen) ako rečníci.

Report z Eventu si môžete prečítať tu: MiCA: Challenges of Implementation

február 2023

2. februára 2023 sa na pôde Slovenskej bankovej asociácie (SBA) uskutočnilo ďalšie stretnutie SBA a Slovenskej FinTech asociácie. Prerokovali sme štatút Open Banking Platform. Platforma bola zriedená s cieľom poskytnúť priestor na diskusiu bankového sektora s predstaviteľmi tretích strán v rámci problematiky otvoreného bankovníctva. Organizačné a administratívne úkony bude zabezpečovať SBA. Po schválení v príslušných predstavenstvách štatút vstúpi do platnosti.

február 2023

FinTech ROADMAP 2023

Minulý rok na spoločnej konferencii v Brne – FinTech ROADMAP 2022 vyvrcholila „cesta“ nášho partnera, českej asociácie CTIT a fintree.cz po českých FinTechoch. Momentálne začíname s našim partnerom fintree.cz prostredníctvom podcastov mapovať slovenské FinTechy pod názvom FinTech Roadmap Slovensko 2023. Prvé podcasty budú zverejnené v marcovom termíne.

Vaše prípadné pripomienky, alebo návrhy prosíme zasielať na sekretariát asociácie: sekretariat@slovakfintech.sk.

február 2023

Príprava legislatívy

Dovoľujeme si Vám oznámiť zverejnenie predbežnej informácie o pripravovanom návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z … 2023 č. …/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska. Predbežná informácia je dostupná na portáli Slov-Lex pod číslom PI/2023/38 (slov-lex.sk).

Vaše prípadné pripomienky, alebo návrhy prosíme zasielať na sekretariát asociácie: sekretariat@slovakfintech.sk. Zapracujeme ich do návrhu pre NBS.

január 2023

Prvou akciou v tomto roku je pracovné stretnutie s Národnou bankou Slovenska, ktoré sa konalo na pôde Národnej banky dňa 26.01.2023 o 13.hod. Hlavné body rokovania smerovali k zjednodušeniu a urýchleniu licenčných konaní. Ťažisko by mohlo byť na elektronických dokumentoch (viac informácií nájdete v článku v našom blogu: Pracovné stretnutie s NBS).

2022

FinTech Hub Hackathon – 2. dňový hybridný event (phygital) so zameraním na krypto infraštruktúru, za účasti krypto partnerov FinTech Hubu Slovensko.

2022

Slovenská FinTech Asociácia

Súčasnosť a budúcnosť MiCA (Markets in Crypto-Assets), online workshop.

V posledných mesiacoch sa dookola opakujú rôzne akcie rozoberajúce krypto z pohľadu očakávanej regulácie, daňového systému, MiCA… Samozrejme, nespochybňujeme ich prínos, ale myslíme si, že objasňovania, vysvetľovania, nedorozumení a hádok už bolo dosť a je potrebné formulovať konkrétne výstupy pre celý ekosystém. Viac k téme:

FinTech – príležitosť pre Slovensko

2022

Slovenská FinTech Asociácia

FinTech konferencia FinTech Roadmap 2022

Prijmite prosím pozvanie na prvú spoločnú česko – slovenskú FinTech konferenciu FinTech Roadmap 2022, ktorá sa uskutoční 22.apríla 2022 v Brne.
Program, registrácia a ďalšie informácie nájdete odkaze: Konferencia FinTech Roadmap 2022.

2022

Ďalšia zo série krátkych online minikonferencií Slovenskej FinTech asociácie, ktorú tentoraz organizujeme spolu so spoločnosťami Enehano a Zonky.
Ani FinTech spoločnosti nemôžu existovať bez moderných riešení, ktoré im umožňujú napredovať v ich core businesse. Na minikonferencii sa dozviete, ako FinTechu Zonky pomohli moderné riešenia pre automatizáciu zákazníckych procesov od svetovej jednotky Salesforce a jej implementačného partnera v Českej a Slovenskej republike Enehano.

Program minikonferencie nájdete na nasledujúcom odkaze: Enehano – partner pre FinTech spoločnosti (minikonferencia).
Link na pripojenie: Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzke prostredníctvom aplikácie MS Teams.

2021

Fintech Hub na Expo Dubai – prezentácia Fintech Hubu Slovensko a jeho vízie kooperácie v rámci FinTech ekosystému na Slovensku a v CEE regióne.

2021

EDFA a Finnovating

Nedávno bola v Paríži, počas francúzskeho Fintech Week organizovaného France FinTech European, podpísaná dohoda medzi European Digital Finance Association (EDFA), ktorá je jednou z najväčších regionálnych FinTech aliancií, a Finnovating – globálna platforma Matching as a Service Platform. Viac k téme:

Dohoda o spolupráci medzi EDFA a Finnovating

2021

Online minikonferencia Slovenskej FinTech asociácie a CRIF o FinTech novinkách, digitálnych službách… Prečo sa CRIF transformuje z renomovaného providera úverových registrov a biznis info na poskytovateľa inovatívnych digitálnych sluzieb? Kryptomeny a bitcoinmaty…

https://crif.webex.com/crif/j.php?MTID=m246d4b6956b69438440dd574257c0439

2021

Workshop FinTech Hubu Slovensko a spoločnosti Fumbi týkajúci sa zdaňovania kryptomien a kryptospoločností, ktorý sa koná v Campus Cowork.

Účastníci tohto workshopu sú najmä odborníci z prostredia FinTech, Blockchain a Crypto. Pozvanie takisto prijali zástupcovia Národnej Banky Slovenska a aj vybraných komerčných bánk na slovenskom trhu. Cieľom workshopu bolo spojiť kľúčových stakeholderov a vytvoriť základy vízie pre modernejšie a inovatívnejšie Slovensko v budúcnosti.

2021

Prezentácia Slovenskej FinTech asociácie a FinTech Hubu na Konferencii združenia bankových kariet

ZBK s hlavnou témou: Zmeny spotrebiteľského správania počas pandémie

Už po prvých mesiacoch pandémie sa začala ukazovať odolnosť globálneho odvetvia FinTechu. Fintech ukázal svoj potenciál odstrániť medzery v poskytovaní finančných služieb domácnostiam a firmám. Spotrebitelia vo zvýšenej miere vyhľadávali produkty tohto odvetvia, ale pandémia zároveň odhalila veľmi nízky počet kvalitných FinTechov na Slovensku a súčasne aj dôvody, prečo tomu tak je.

https://www.youtube.com/watch?v=K3um9hm-WXg

2021

Nahrávanie podcastu Slovenskej FinTech asociácie a FinTech Hubu Slovensko s fintree.cz  (ďalší diel podcastu FinTech Roadmap).

V rámci predstavovania FinTech prostredia  2021 v SR + ČR bude prezentovaná Slovenská FinTech asociácia, jej členovia ako aj FinTech Hub Slovensko. Podcast bude nahratý aj s členom asociácie, spoločnosťou Mobiletech. Bude zverejnený aj na našom webe.

https://www.ctit.cz/fintech-na-slovensku-s-ceo-fintech-hubu-slovakia-jurajom-kralikom-a-podpredsedou-slovenske-fintech-asociacie-peterom-papanom/

2021

Účasť a prezentácia aktivít Slovenskej FinTech asociácie na diskusnom panely v rámci Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (EUSDR) s názvom „Kľúčový faktor úspechu – financovanie“ na konferencii o stratégii podunajskej oblasti, ktorá sa konala 22. septembra 2021 v Bratislave.

https://danube-region.eu/danube-events/eusdr-thematic-conference-on-innovation-and-digitization/