O nás

Ciele

Slovenská FinTech asociácia bola založená v auguste 2018. Hlavným cieľom asociácie je vytvoriť platformu pre efektívnu komunikáciu medzi subjektami podnikajúcimi v oblasti FinTech technológií a regulátormi, užívateľmi, odbornou i laickou verejnosťou. Asociácia sa zameriava na podporu vzniku a rozvoja slovenských súkromných subjektov poskytujúcich finančné služby, spojené s modernými technológiami a internetom. Bude kreovať pracovné skupiny, viesť otvorené diskusie s vládnym aj mimovládnym sektorom a spolupracovať s FinTech asociáciami, v rámci skupiny V4 a Európskej únie.

Členovia predstavenstva

Ing. Ivan Kubaš

Predseda predstavenstva

Svoju profesionálnu kariéru má spojenú s bankovým sektorom, kde pôsobil od roku 1991 na rôznych riadiacich pozíciách, špecializoval sa na technologické novinky v oblasti bezhotovostného platobného styku vrátane platobných kariet. V roku 2008 stál pri zrode bezkontaktnej technológie na Slovensku a v roku 2014 inicioval projekt spustenia prvej mobilnej HCE platby na Slovensku. Pôsobil aj ako poradca jedného z telekomunikačných operátorov pre oblasť nového podnikania v bankovom sektore.

Dlhé roky bol predsedom Združenia pre bankové karty na Slovensku, je spoluzakladateľom spol. K-PAY a.s., ktorá sa venuje vývoju a podpore platobných aplikácií.

ivan.kubas@slovakfintech.sk

  Ing. Peter Papan

  Podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ

  Je jedným z prvých súkromných podnikateľov na Slovensku. Aktívne sa zapojil k pripojeniu Slovenska do OECD, bol podpredsedom regionálnej SOPK Bratislava, členom Generálnej rady Združenia podnikateľov, poradca prezidenta Slovenskej republiky pre súkromné podnikanie.

  Založil a v posledných rokoch sa aj venuje podpore malých a stredných on-line podnikateľov v Asociácii eshopov Európskej únie.

  peter.papan@slovakfintech.sk

   Jozef Semančín

   Podpredseda predstavenstva

   Je managing partnerom advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS zameriavajúcej sa na právne poradenstvo v oblasti finančných služieb, kybernetickej bezpečnosti a komunikačných technológií. Pôsobil ako poradca pri založení platobnej inštitúcie využívajúcej moderné platobné aplikácie a podporuje začínajúce technologické firmy. Je členom dozornej rady Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu.

   jozef.semancin@slovakfintech.sk

    Ing. Kamil Krauspe, PhD.

    Podpredseda predstavenstva

    Momentálne pôsobí ako viceprezident americkej spoločnosti GoHealth zodpovedný za riadenie slovenskej pobočky. Spoločnosť GoHealth je priekopníkom a dlhodobým lídrom v oblasti poskytovania technických riešení v sprostredkovaní zdravotného poistenia v Spojených štátoch.
    Ako technický riaditeľ pôsobil už aj u predchodcu GoHealth, s.r.o, v spoločnosti Creatix Slovakia, s.r.o., v ktorej technologickom portfóliu boli mobilné a webové aplikácie, softvérové riešenia z oblasti osobných financií, platobných systémov, obchodovania na burze, digital commerce, zdravotníctva, telehealth či poisťovníctva.

    V roku 2013 prevzal cenu ITAPA v kategórii Nové služby za mobilnú aplikáciu pre digitálnu participáciu a demokraciu, iObčan.

    kamil.krauspe@slovakfintech.sk

     Pridajte sa k nám a staňte sa členom v Slovenskej FinTech asociácii. Členský poplatok je stanovený v zmysle schváleného sadzobníka pre rok 2019. Viac info na adrese sekretariat@slovakfintech.sk

     Staňte sa členom

     Novinky

     Čo je nové vo svete finančných služieb a informačných technológii!

     5. februára 2023

     Pracovné stretnutie s NBS

     Prvou akciou v tomto roku bolo pracovné stretnutie s Národnou bankou Slovenska, ktoré sa konalo na pôde