Pracovné stretnutie s NBS

  • 5. februára 2023

Prvou akciou v tomto roku bolo pracovné stretnutie s Národnou bankou Slovenska, ktoré sa konalo na pôde Národnej banky dňa 26.01.2023 o 13.hod. Kľúčovým motívom bolo zjednodušenie a urýchlenie licenčných konaní. Ťažisko by mohlo byť na elektronických dokumentoch.

Hlavné body rokovania:

  • zvážiť nutnosť predkladať originály dokumentov – napr. výpisy zo zahraničných obchodných registrov alebo registrov trestov;
  • zvážiť nutnosť požiadavky na apostille/vyššie overenie – aspoň v prípadoch, kedy existuje bilaterálna;
  • zvážiť nutnosť požiadavky na úradný preklad do SJ – áno, už dnes môže NBS akceptovať niektoré technické prílohy v angličtine, ale aj tak je obvykle masa prekladov značná;
  • fit & proper požiadavky na manažment: požiadavky na vysokoškolské vzdelanie ekvivalentné s tým na Slovensku – napr. MBA z Harvardu nemôže byť predsa reálne problém uznať;
  • požiadavky na akcionárov: zvážiť potrebu skúmania najmä nepriamych akcionárov, subholdingových spoločností, najmä ak sú konsolidované s materskou spoločnosťou;
  • zvážiť nutnosť preukazovať notoriety – napr. ak je ministerstvo členského štátu X akcionárom regulovanej inštitúcie Y v štáte X, nemala by NBS žiadať doklady preukazujúce možnosť takého ministerstva byť akcionárom podobne regulovanej slovenskej dcérskej spoločnosti Y na Slovensku;

Informácie o výsledku rokovania Vám radi poskytneme na sekretariáte SLFA.