Dohoda o spolupráci medzi EDFA a Finnovating

  • 5. decembra 2021

Vo februári 2020 Slovenská FinTech asociácia spolu s ďalšími národnými fintech asociáciami založila European Digital Finance Association (EDFA), ktorá dnes združuje európske národné fintech asociácie 13 krajín: Bulharsko, Belgicko, Česká republika, Maďarsko, Holandsko, Francúzsko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko (v zastúpení Slovenskou FinTech asociáciou) a Španielsko.

Nadávno bola v Paríži, počas francúzskeho Fintech Week organizovaného France FinTech European, podpísaná dohoda medzi Digital Finance Association (EDFA), ktorá je jednou z najväčších regionálnych FinTech aliancií, a Finnovating – globálna platforma Matching as a Service Platform. Hlavným cieľom Dohody o spolupráci je urýchliť prepojenie medzi všetkými európskymi FinTechmi. Dohoda uľahčí EDFA identifikovať, mapovať, spájať a pracovať s FinTech ekosystémami v Európe a vo svete, čím zviditeľní nielen svojich členov ale aj FinTech ekosystémy v členských krajinách.

European Digital Finance Association so sídlom v Bruseli je nezávislý odvetvový orgán, ktorý zastupuje komunitu svojich členov v oblasti digitálnych financií. Jej poslaním je podporovať globálnu úlohu Európy v sektore finančných technológií. K tejto aliancii sa postupne pripájajú ďalšie krajiny. Všetci môžu profitovať z pozície EDFA ako jednotného kontaktného miesta na podporu priaznivej politiky a obchodných príležitostí v európskych inštitúciách.

Na druhej strane je Finnovating prvou B2B platformou, ktorá sa snaží spájať všetky X-Tech na svete (50 000 FinTech, InsurTech & PropTech…) s korporáciami (20 000 bánk, poisťovateľov, asociácií…) a investormi (10 000…), aby znovu objavila spôsob spolupráce v inováciách & biznise. Dnes Finnovating spája spoločnosti zo 107 krajín.

Maria Staszkiewicz, prezidentka EDFA, povedala, že „naším cieľom je mať jedinečný hlas pri rokovaní s európskymi inštitúciami a aj preto je veľmi dôležité mapovať a spájať ekosystém regiónu. Preto sa platforma stala pre nás strategickou iniciatívou. Táto dohoda umožní EDFA, všetkým členským FinTech asociáciám a ich členom nájsť a prilákať biznis pre svojich členov, vypracovávať  kvalifikované podklady pre kontakt s európskymi inštitúciami a súčasne mapovať ekosystém pre potreby EDFA.“

Rodrigo García de la Cruz, generálny riaditeľ spoločnosti Finnovating, zdôraznil, že „Európa je jedným z najdôležitejších regiónov FinTech na svete, ktorý vedie nové obchodné modely B2B. Ak však chcete uspieť, musíte otvoriť svoje podnikanie na rôznych trhoch, aby ste mohli osloviť nových klientov a rozšíriť svoje podnikanie. Preto je pre nás podpis tejto zmluvy veľmi dôležitý, pretože naším cieľom je pomôcť všetkým finančným technológiám spojiť sa s partnermi, klientmi a investormi, aby sme podporili ich obchodnú škálovateľnosť a splnili ich sny.

PP