FinTech – príležitosť pre Slovensko

  • 5. decembra 2021

Ak by ste mali záujem,  veľmi radi by sme vás (alebo kolegov z oblasti FinTechu) prizvali k spoločnej iniciatíve v oblasti krypto-ekosystému na Slovensku. V posledných mesiacoch sa dookola opakujú rôzne akcie rozoberajúce krypto z pohľadu očakávanej regulácie, daňového systému, MiCA… Samozrejme, nespochybňujeme ich prínos, ale myslíme si, že objasňovania, vysvetľovania, nedorozumení a hádok už bolo dosť a je potrebné formulovať konkrétne výstupy pre celý ekosystém.

Na posledných akciách bola Slovenská FinTech asociácia niekoľko krát priamo vyzvaná (MFSR, NBS…) na vytvorenie Dokumentu, alebo Súboru opatrení…, smerujúcich k samoregulácii slovenského trhu v oblasti kryptomien, ktorý by bol akceptovateľný pre ekosystém. Tieto opatrenia by mali prispieť k samoregulácii trhu do príchodu MiCA a zároveň k príprave všetkých participujúcich strán na plynulý prechod do regulovaného prostredia v roku 2024 (resp. neskôr) a ďalších rokov. Na základe uvedeného sme už absolvovali stretnutie s NBS za účelom objasnenia ich postoja a načrtnutia niektorých tém, ktoré by mohli byť súčasťou opatrení „samoregulácie“. Na ďalšie stretnutia konkrétne oslovujeme a pozývame na účasť v tejto diskusii predstaviteľov slovenských a českých spoločností z ekosystému,  slovenskej aj európskej legislatívy, regulácie, asociácií, akademickej obce a ďalších kompetentných na účasť v tejto diskusii. Najbližší workshop k téme „Súčasnosť aj budúcnosť MiCA“ chystáme začiatkom mája 2022.

PP