Prvý Fintech Hub na Slovensku eviduje už šesť účastníkov, inovátori sa môžu ďalej hlásiť

  • 3. mája 2021

Do prvého slovenského Fintech Hubu, ktorý vznikol koncom minulého roka vďaka aktivitám Slovenskej Fintech asociácii a inovatívnych firiem Mastercard a Vacuumlabs  sa už prihlásilo šesť FinTechov, vrátane slovenskej spoločnosti Paysy. Cieľom iniciatívy je pomôcť mladým firmám zlepšiť ich go-to market stratégiu, otestovať produkt či službu v reálnom prostredí a pripraviť ju na predstavenie investorom – pokiaľ ho už nemajú. Do programu sa môžu hlásiť inovátori z celého sveta, avšak podmienkou je uviesť produkt či službu na Slovensku alebo na území V4.

 

Prvý Fintech Hub so sídlom v Bratislave založila Slovenská FinTech asociácia v spolupráci s poprednými inovatívnymi spoločnosťami Mastercard a Vacuumlabs. Vďaka ich pôsobeniu na globálnom trhu a dlhodobej angažovanosti v oblasti nových technológií a FinTechu získajú start-upy pomoc od najlepších odborníkov.

 

Pre Vacuumlabs je kľúčové, že FinTech Hub Slovensko má potenciál ďalšej rozvíjať technologický ekosystém na Slovensku. „Počas celej existencie našej firmy sa snažíme podporovať start-upy a scale-upy a pomáhať technologickému sektoru na Slovensku rásť. Mladé firmy podporujeme od doby, keď sme založili prvý coworking The Spot. Tento program je otvorený firmám z celého sveta, ale podmienkou je prísť s produktom či službou na trh na Slovensku alebo v okolitých krajinách. Práve týmto spôsobom chceme maximalizovať efekt zaujímavých ideí na lokálnu ekonomiku,“ hovorí Matej Ftáčnik, CXO technologickej spoločnosti Vacuumlabs.

 

Prihlásené FinTechy

Do FinTech Hub Slovenskou sa už prihlásilo  šesť firiem z Čiech, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Prihlásil sa aj slovenský začínajúci FinTech Paysy, ktorý vyvinul aplikáciu pre správu klubových financií, ktorá umožňuje z jednej platformy spravovať členské príspevky, ale zároveň rieši aj dochádzku, členské karty a výstup pre účtovníctvo. Paysy aktuálne pomáha 300 športovým organizáciám z 20 rôznych odvetví a chce svoj produkt ďalej rozvíjať.

 

O FinTech Hube Slovensko

Cieľom FinTech Hubu Slovensko je podpora inovatívnych finančných digitálnych riešení a posun využitia technológií vo finančnom sektore. Členovia platformy získajú pomoc v troch segmentoch: v technologickom, právnom a konzultačnom.  Ide o otvorenú platformu, kde budú mať subjekty z FinTech ekosystému priestor na testovanie svojich riešení spolu s licencovanými členmi a partnermi združenia, priestor na získanie potrebnej oponentúry, skúseností, prostredie na modifikácie riešení a následné spustenie riešení na trh. V praxi to znamená, že získajú prístup k niekoľkým elitným spoločnostiam a ich testovacím nástrojom a prostrediu v danom segmente a možnosť vytvoriť efektívnejšiu a úspešnejšiu go-to market stratégiu pod dohľadom mentorov.

 

Program je otvorený všetkým typom spoločností, od startupov po veľké korporácie. Tí musia úspešne prejsť výberovým konaním. Dôležitým faktorom pre postup je výnimočnosť produktu, konceptu alebo prototypu, ktorý chcú inovátori uviesť na trh. Relevantnosť prihlášky preto bude posudzovaná na základe stanovených podmienok inovácie, škálovosti a užívateľnosti pre koncového zákazníka. Záujemci sa môžu už teraz registrovať na oficiálnej webovej stránke – https://www.fintechhub.sk/ .

 

 

O spoločnosti Mastercard (NYSE: MA

Mastercard je technologická spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti sprostredkovania platieb. Zaisťovaním bezpečných, jednoduchých, chytrých a ľahko dostupných platobných transakcií Mastercard podporuje a prepája inkluzívnu digitálnu ekonomiku prospešnú všetkým, kdekoľvek na svete. Inovácie a riešenia využívajúce zabezpečené dáta a siete, partnerstvá a energie spoločnosti Mastercard pomáhajú jednotlivcom, finančným inštitúciám, vládam i firmám napĺňať bez zvyšku ich potenciál. Firemná kultúra spoločnosti a všetko, čo Mastercard robí vo vnútri a navonok, sa riadi firemným kvocientom slušnosti. So spoločnosťou Mastercard je možné sa spojiť vo viac ako 210 krajinách a oblastiach. Mastercard vytvára udržateľný svet, v ktorom sa všetkým ponúkajú možnosti na nezaplatenie.

O Vacuumlabs

Vacuumlabs je slovenská programátorská firma, ktorá pre svojich klientov v oblasti digitálneho bankovníctva a finančných služieb poskytuje komplexné poradenstvo, vývoj a dizajn webových a mobilných aplikácií. Od roku 2012 sa spoločnosť z Bratislavy rozrástla do viac ako 250 talentov z rôznych krajín. Jej portfólio tvoria zákazníci na trase San Francisco – Tokio. Jedným z kľúčových klientov firmy je český predajca leteniek Kiwi alebo globálna banka Standard Chartered.

O Slovenskej FinTech asociácii

Slovenská FinTech asociácia bola založená v auguste 2018. Hlavným cieľom asociácie je vytvoriť platformu pre efektívnu komunikáciu medzi subjektami podnikajúcimi v oblasti FinTech technológií a regulátormi, užívateľmi, odbornou i laickou verejnosťou. Asociácia sa zameriava na podporu vzniku a rozvoja slovenských súkromných subjektov poskytujúcich finančné služby, spojené s modernými technológiami a internetom. Bude kreovať pracovné skupiny, viesť otvorené diskusie s vládnym aj mimovládnym sektorom a spolupracovať s FinTech asociáciami, v rámci skupiny V4 a Európskej únie. https://www.slovakfintech.sk/