POZVÁNKA do Slovenskej FinTech asociácie.

  • 3. júla 2019

Asociácia v podstate vznikla na základe „spoločenskej objednávky“, na základe objektívnej potreby subjektov podnikajúcich v oblasti FinTech technológií, regulátormi, užívateľmi, odbornou a laickou verejnosťou. Okrem spomínaného sprostredkovania informácií a dialógu medzi zúčastnenými stranami doma aj v zahraničí by sme chceli presadiť, aby „naše FinTechy“ mysleli globálne, aby pripravovali proexportné projekty. Chceme využiť primeranú veľkosť nášho trhu a geografickú polohu a zahraničným projektom chceme ponúkať slovenský priestor, ako ich startup do Európy. Aj v tejto súvislosti, ako aj v súlade s predbežnými závermi workshopu o bariérach rozvoja FinTech na Slovensku, ktorý organizovala spoločnosť EY spolu s MFSR sme oslovili kooperujúce FinTech organizácie v zahraničí a momentálne pripravujeme spolu s českou a španielskou FinTech asociáciou založenie FinTech aliancie EÚ. Okrem predmetných asociácií sa do prípravy následne zapojili asociácie z Portugalska, Talianska, Maďarska, Rakúska a ďalšie.

Založenie aliancie koordinujeme s oddelením finančných technológií a udržateľného financovania FISMA, kde žiadame aj o európsku podporu na založenie európskej kancelárie v Bruseli. Zároveň pripravujeme spoločné prehlásenie európskeho FinTech a finančného inovačného sektoru, ktoré bude slúžiť ako odporúčanie do revidovaného akčného plánu Európskej komisie pre FinTech.

Vzhľadom na krátkodobý horizont pripravujú zúčastnené asociácie len svoje stručné  odporúčania pre regulačné aj neregulačné opatrenia. Na jeseň – už ako aliancia by sme chceli o navrhovaných opatreniach už podrobnejšie  diskutovať s (novou) Európskou komisiou.

Budeme veľmi radi, ak svojim členstvom, svojimi radami, názormi a pripomienkami prispejete k procesu budovania FinTech na Slovensku a v Európskej únii. FinTech už dnes zasahuje do viacerých oblastí a aj my pripravujeme rozdelenie našej činností do viacerých sekcií. Som presvedčený, že každý nájde svoj priestor a uplatnenie. Momentálne sa diskutuje o práci v 8. sekciách:

  • Digital and mobil payments
  • Crowdfund and P2P lending
  • Blockchain
  • Cryptocurrencies
  • Big data and Analytics
  • Personal Finance Management
  • Financial Platforms
  • Other

Veľmi radi privítame medzi nami aj mladých ľudí aj všetkých nadšencov FinTechu, ktorí momentálne nie sú schopní pracovať v asociácii vo forme deklarovaných kategórií členov ale majú záujem o informácie, majú záujem priniesť svoje názory a napomáhať rozvoju tohto odvetvia. Pripravujeme pre vás ďalšiu kategóriu – Dobrovoľník . Podrobnejšie informácie prinesieme.

Všetky informácie o členstve nájdete na našom webe .

Peter Papan – podpredseda predstavenstva a CEO