Memorandum o spolupráci Slovenskej FinTech asociácie s MFSR a UPVII

  • 16. januára 2020

„Hlavným cieľom Slovenskej FinTech asociácie je vytvoriť platformu pre efektívnu komunikáciu medzi subjektami podnikajúcimi v oblasti FinTech technológií a regulátormi“….Významným krokom k naplneniu tohto cieľa bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom Financií Slovenskej republiky, Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Slovenskou FinTech asociáciou.

Veľmi dobre si uvedomujeme, že pokiaľ má fintech na Slovensku dobehnúť pokrok, ktorý v tejto oblasti zaznamenávajú najrozvinutejšie krajiny v Európe, nemôžeme si dovoliť žiadne prešľapy a celý fintech ekosystém na Slovensku musí ťahať za jeden povraz. Z tohto dôvodu považujeme akceptovanie a uznanie našej Slovenskej FinTech asociácie regulátormi za veľký úspech smerom k naplneniu našich cieľov.

Hlavými bodmi spolupráce bude konzultácia nových právnych noriem a predpisov alebo zmien existujúcich starých predpisov týkajúcich sa fintechu Slovenskej republiky a Európskej únie, zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia fintech spoločností na Slovensku a ich podpora s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti sektora, konzultácie v oblasti analýzy zavádzania konceptu regulačného sandboxu, analýzy v oblasti crowdfundingu a peer to peer lendingu, v oblasti tokenizácie aktív a v iných oblastiach rozvoja finančných inovácií.

Veríme, že aj v úzkej spolupráci s Národnou bankou Slovenska dobehneme zameškané a aj Slovensko sa zaradí medzi krajiny, kde finančné a technologické inovácie budú prioritou.