FinTech Hub na Slovensku vs Regulačný Sandbox

  • 6. augusta 2020

V júli sa  v budove Národnej Banky Slovenska konalo ďalšie stretnutie Centra pre Finančné Inovácie, na ktorom mala možnosť prezentovať svoje aktivity aj Slovenská Fintech Asociácia.

Cieľom stretnutia bolo priblížiť účastníkom aj širokej verejnosti najmä konzultačný materiál k Regulačnému Sandboxu – viď link (http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Fintech/regulacny-sandbox.pdf). Vdokumente sú priamo vložené otázky, ku ktorým sa môže každý vyjadriť a prispieť tak k rozvoju FinTechu na Slovensku.

Diskutovalo sa aj o progrese aktivít ohľadom tokenizácie virtuálnych aktív – pri ktorej sa stále čaká na vyjadrenie Európskej Komisie v septembri alebo o novej novele o legalizácií príjmov z trestnej činnosti, ktorá zadefinuje aj virtuálnu menu.

Slovenská Fintech Asociáciu na stretnutí prezentoval náš kolega Juraj Králik, ktorý ako jedno z navrhovaných riešení k téme Regulačného Sandboxu prezentoval novovznikajúcu iniciatívu pod krídlami asociácie – Fintech Hub. Ide o otvorenú platformu, ktorá pozýva všetky inovatívne subjekty na trhu, aby sa zapojili a vytvorili tak spoločné inovatívne prostredie, kde si budú môcť FinTech subjekty testovať a pilotovať svoje riešenia, môžu sa oprieť o rady mentorov z rôznych oblastí (právo, stratégia, obchod, financie, …) v spolupráci s vedúcimi spoločnosťami v daných sektoroch.

Trvanie jedného cyklu je približne 6-9 mesiacov, počas ktorého budú mať FinTech startup subjekty čas a priestor na otestovanie svojich riešení s licencovanými partnermi zabehnutými na trhu, získajú potrebnú oponentúru, skúsenosti a zároveň aj prajné prostredie na prípadné modifikácie riešení a následné spustenie na trh.

Táto aktivita vzniká ako odpoveď na spoločenskú objednávku zvýšenia konkurencieschopnosti slovenských FinTech-ov a startupov vo všeobecnosti a zvýšenia povedomia o Slovenskej inovačnej kultúre medzi našimi regionálnymi susedmi a v celej Európskej únii.

Vyzývame preto všetky subjekty na trhu, ktoré majú záujem pozdvihnúť level digitalizácie a inovácii na Slovensku na vyšší stupeň, aby sa obrátili na Slovenskú FinTech Asociáciu a vstúpili do FinTech Hubu, či už ako partner (enabler) alebo ako disruptor. Medzi partnerov už momentálne patria špičkové spoločnosti a odborníci na kartový styk, či stratégiu a poradenstvo. Oficiálny štart FinTech Hubu je naplánovaný už na koniec tohto roku

Juraj Králik

Chief Operations Officer Slovak Fintech Association