European Digital Finance Association a kryptoaktíva

  • 8. júna 2021

European Digital Finance Association (EDFA), v ktorej je Slovenská FinTech asociácia jedným zo zakladajúcich členov vypracovala nasledujúce stanovisko  k návrhu EÚ na reguláciu trhov s kryptoaktívami.

Európska ekonomika môže významne ťažiť z rozsiahleho a spoločného prijímania kryptomien a distributed-ledger technológie (DLT) priamo občanmi alebo podnikmi. Decentralizované riešenia môžu prispieť k digitalizácii a automatizácii spoločností a pomôcť vytvoriť nové zdroje financovania, najmä pre malé a stredné podniky. Implementácia DLT je ešte dôležitejšia ako nástroj na podporu obnovy európskeho hospodárstva po vplyve pandémie COVID-19.

Európska digitálno-finančná asociácia preto víta plán Európskej komisie regulovať trhy s kryptoaktívami, pretože zákazníci požadujú primeranú úroveň ochrany a hráči na trhu očakávajú právnu istotu v celej EÚ, ktorá je nevyhnutná pre ďalšiu fázu aplikácií DLT. Návrh však obsahuje niektoré definície a opatrenia, ktoré by vytvorili zbytočné regulačné zaťaženie, ktoré nie je napojené na inú technológiu. To by bránilo implementácii DLT v Európe a vytváralo by zbytočný tlak pre najinovatívnejšie spoločnosti a projekty na odchod z Európskej únie.

EDFA preto navrhuje zmeniť a doplniť návrh MiCA, ako je uvedené nižšie, s cieľom lepšie uzákoniť zásady technologickej neutrality, proporcionality a „rovnakej činnosti, rovnakého rizika, rovnakých pravidiel“.

Pri regulácii kryptoaktív vidíme najmä potrebu zabezpečiť tri základné premisy:

  • Vytváranie nových služieb a nových zdrojov financovania pomocou DLT na oživenie v post-COVID-19 dobe;
  • Ochrana spotrebiteľa a potreba porozumenia služieb a hodnoty spotrebiteľmi, ktorí majú prístup ku kryptoaktívam – nakoľko použitie DLT samo o sebe by nemalo byť považované za nebezpečné pre spotrebiteľov;
  • Pravidlá priaznivé pre inovácie, ktoré nezvyšujú regulačnú arbitráž v oblasti regulácie režimy mimo EÚ.

Celý návrh EDFA k regulácií trhov s kryptoaktívami spoločne aj s konkrétnymi návrhmi na zlepšenie nájdete tu:

https://europeandigitalfinance.eu/wp-content/uploads/2021/03/EDFA_MiCA_position_amendments_proposals.pdf