EDFA oslovila Európsku úniu

  • 18. mája 2020

Vážení priatelia FinTechu. Uvedomujeme si, že Slovensko aj všetci jeho občania sa nachádzajú v neľahkej situácii. Napriek tomu sme presvedčení, že musíme pozerať dopredu a pripravovať podmienky pre rýchly návrat Slovenska medzi tie krajiny Európskej únie, ktoré nechcú stratiť krok a chcú stáť na čele rozvoja digitálnych technológií. Pandémia ešte viac odkryla nami už v minulosti komunikované skutočnosti a poukázala na obmedzené možnosti štátov zvládnuť podmienky celoplošnej karantény.

Aj z tohto dôvodu Slovenská FinTech asociácia, ako jeden zo zakladajúcich členov European Digital Finance Association oslovila Európsku úniu s krátkym sumárom návrhov opatrení na podporu rozvoja digitálnych finančných technológií v únii aj v jednotlivých členských krajinách. Naše návrhy a požiadavky sme rozdelili do troch oblastí – legislatívne, finančné a politické opatrenia. Kompletný materiál prikladám:  Letter_Commissioner_Dombrovskis_EDFA_public .

PP