Aktivity European Digital Finance Association (EDFA) za prvý rok fungovania

  • 5. októbra 2020

Aký bol prvý rok spolupráce FinTech asociácii v Európskej únii?

Už 24. októbra 2019 sa stretla v Bruseli Slovenská FinTech asociácia spolu s predstaviteľmi ďalších dvanástich národných asociácií s cieľom vytvoriť jednotnú FinTech asociáciu Európskej únie, ktorá by zastrešovala záujmy FinTech spoločností a spoločne aktívne bojovala za lepšie podmienky pre inovačné firmy v oblasti digitálnych financií. Okrem slovenskej asociácie patrí medzi zakladajúcich členov aj česká, belgická, maďarská, holandská, francúzska, bulharská, talianska, írska, poľská, portugalská, rumunská a španielska asociácia.

Oficiálne vznikla EDFA síce až vo februári 2020, no už pred formálnym zriadením členovia EDFA informovali európske inštitúcie a národné orgány o svojich návrhoch a odporúčaniach v sektore finančných technológií. Teší nás, že veľa našich nápadov a návrhov sa odrazilo aj v nedávno zverejnenej stratégii digitálneho financovania pre Európu a balíku návrhov legislatívnych aktov.

Príspevok EDFA do diskusie o novej stratégii digitálneho financovania pre Európu si môžete prečítať a stiahnuť tu: https://www.europeandigitalfinance.eu/wp-content/uploads/2020/09/Consultation-on-a-new-digital-finance-strategy_EDFA_contribution-1-1.pdf

V dnešnej nestálej dobe, v ktorej sú ekonomiky európskych krajín ovplyvňované opatreniami v súvislosti s COVID-19, sme vyjadrili v otvorenom liste Valdisovi Dombrovskisovi naše návrhy na opatrenia v tzv. “po-koronovom” období, ktoré môžu pomôcť inovatívnym spoločnostiam na európskom trhu. Otvorený list s našimi návrhmi môžete nájsť tu: https://www.europeandigitalfinance.eu/wp-content/uploads/2020/09/EDFA_Letter_Commissioner_Dombrovskis-1.pdf

Práve týmito návrhmi a odporúčaniami chceme pomôcť zosúladiť regulačný rámec s inováciami, aby spotrebitelia mohli využívať moderné FinTech služby v bezpečnom prostredí, zatiaľ čo poskytovatelia a investori sa môžu spoľahnúť na právnu istotu s nimi súvisiacu.

Samotní čelní predstavitelia Európskej únie a najmä DG FISMA si uvedomujú, že konkurovať americkému alebo čínskemu trhu je pre Európsku úniu naozaj príliš ťažké sústo. Ale niekedy sa až príliš orientujú smerom za hranice Európskej únie. Dostať sa aspoň do rovnakej “ligy” a vytvoriť čo najzdravšie inovačné prostredie pre subjekty v rámci Európskej únie, čo je víziou EDFA na ďalšie roky, môžeme len spoločným postupom a zároveň tlakom aj na národné vlády.

Cieľom vzniku samotnej asociácie EDFA bolo zjednodušiť a zjednotiť európsky trh s finančnými inováciami a postupne búrať bariéry v rámci Európskej únie. V rámci EDFA sa snažíme  vytvárať na európskom trhu lepšie podmienky pre našich približne tisíc spoločných členov. Je to veľký záväzok. Chceme a musíme zabrániť tomu, aby smernice EÚ obsahovali nezmyselné byrokratické zásahy do procesov, ktoré sa veľakrát vyvíjali na neregulovanom trhu pozitívnejšie ako po reguláciách. Ale musíme zabrániť aj tomu, aby sme neboli „pápežskejší ako pápež“ a aby národné rozpracovania smerníc EÚ neboli ešte obmedzujúcejšie ako pôvodné.

Veríme, že v spolupráci s členmi Slovenskej Fintech asociácie a Slovenskou vládou, legislatívou a regulátormi tieto ciele v ďalších rokoch dosiahneme.

 

Juraj Králik

Slovenská FinTech Asociácia

 

https://www.europeandigitalfinance.eu/

https://www.facebook.com/EUDigitalFinance

https://www.linkedin.com/company/eu-digitalfinance/

https://twitter.com/edfa_eu?s=11