Aktivity EDFA a Európskej komisie k digitálnym financiám

 • 17. apríla 2020

Nová Európska komisia nedávno vydala svoj pracovný plán na rok 2020. Obsahuje niekoľko dôležitých opatrení vo finančnej oblasti, predovšetkým:

 • akčný plán boja proti praniu špinavých peňazí (nelegislatívny, Q1 2020);
 • akčný plán pre spoločnosť FinTech vrátane stratégie integrovaného trhu s platbami EÚ (nelegislatívne, Q3 2020);
 • návrh o kryptografických aktívach (legislatívny vrátane posúdenia vplyvu, Q3 2020);
 • medzisektorové finančné služby pôsobiace v oblasti prevádzkovej a kybernetickej odolnosti (legislatívne vrátane posudzovania vplyvu, Q3 2020).
 • akčný plán Únie kapitálových trhov (nelegislatívny, Q3 2020)
 • Zákon o digitálnych službách (legislatívny vrátane posúdenia vplyvu, Q4 2020).

 

Verejná konzultácia ku krypto aktívam už prebehla a naša asociácia spolu s EDFA vypracovala odpovede veľkú časť zo 150 otázok, ktoré Európska komisia pripravila a predložila (pre členov našej asociácie sú k dispozícii na vyžiadanie).

Veľmi dôležitý je pre nás aj akčný plán pre FinTech, inak nazývaný stratégia digitálneho financovania v EÚ. Verejná konzultácia k tejto téme bude zverejnená čoskoro. Pri príprave tejto stratégie GR FISMA zorganizovala 15. apríla online guľatý stôl – Digital Finance & Covid-19.

Na pracovných online stretnutiach EDFA sme – okrem iných – pripravili k tomuto guľatému stolu niekoľko diskusných tém:

 • Ako ovplyvňuje európske digitálne financovanie kríza COVID-19? Napr: komplikované, alebo nemožné digitálne identifikovanie, limity bezkontaktných platieb oproti kybernetickej bezpečnosti, odklad splácania pôžičiek a jeho vplyv na reguláciu atď.
 • Čo robí a čo môže urobiť Európska únia a národné vlády pre podporu FinTech ekosystému
 • Čo robia veľkí hráči Digital Finance pre vyriešenie krízy
 • Aké sú výhody digitálneho financovania v situácii uzamknutia?
 • Ako sa budú vyvíjať digitálne financie po kríze a v čom sú nové príležitosti

Ďalšie informácie vám budeme prinášať priebežne.

Peter Papan